Poszukiwanie majątku dłużnika
 
 

  

 

 

 

W zakresie prowadzonych postępowań Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na zlecenie wierzyciela wykonuje czynności związane z poszukiwaniem majątku dłużnika (art. 797/1/ Kodeksu postępowania cywilnego). Zlecenie takie winno być zawarte we wniosku egzekucyjnym bądź złożone odrębnie w formie pisemnej oraz opłacone na rachunek komornika (art. 53 a Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji) kwotą 61,62zł. W realizacji takiego zlecenia komornik dokonuje m.in.:

  • zapytania o nieruchomości dłużnika w systemie elektronicznego dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (EKW) – dodatkowa opłata – 0,00zł; UWAGA! Od 1 października 2012 zapytania w tej formie dla komorników sądowych zostały wyłączone.

  • zapytania o pojazdy dłużnika w systemie elektronicznego dostępu do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK) – dodatkowa opłata – 0,00zł;

  • zapytania o rachunki bankowe dłużnika w systemie elektronicznego dostępu do systemuOGNIVO – dodatkowa opłata – około 1,60zł + vat za każde zapytanie do konkretnego banku – lista banków, które przystąpiły do systemu w linku na dole strony;

  • ustalenia powiązań i udziałów dłużnika w spółkach i innych podmiotach zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez dostęp do elektronicznego modułu Informatora Prawno Gospodarczego (IPG) – dodatkowa opłata – 0,00zł;

  • elektronicznego zapytania do Centralnego Rejestru Ubezpieczonych ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne – dodatkowa opłata 39,09zł;

  • zapytanie do właściwego dłużnikowi Urzędu Skarbowego celem ustalenia źródła dochodu, miejsca zatrudnienia, identyfikacji oraz wskazanych kont bankowych – dodatkowa opłata 47,00zł

  • zapytanie do Biura Ewidencji Ludności celem pozyskania numeru PESEL dłużnika i danych jego miejsca zameldowania – dodatkowa opłata – 0,00zł;.

  • czynności terenowe w miejscu zamieszkania dłużnika – dodatkowa opłata zależna od odległości dojazdu z miejscowości będącej siedzibą kancelarii (Kluczbork);

  • inne czynności, stosownie do okoliczności i wniosków wierzyciela.

 

Koszty w/w czynności poniesione zaliczkowo przez wierzyciela na zasadzie art. 770 kpc obciążają ostatecznie dłużnika.

 

 


Załączniki:
 

 
46-203 Kluczbork
ul. Wolności 12

tel./fax: +48 77 414 26 55
e-mail: kluczbork2@komornik.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS