DOMY
 
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00073674/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2018r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się  

druga licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 123/4 o pow. 0,1602 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 102m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 203m2; budynek mieszkalny wpisany do gminnej ewidencji zabytków   

należącej do dłużnika Anny Sawki
położonej w Byczynie przy ul. Stawowej 19, 
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00073674/7. 
Suma oszacowania wynosi 134 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00028575/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2018r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się  
 
pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki nr 296 o pow. 0,0409ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. uż. 156,86m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 20m2   

należącej do dłużników Bożeny Gibas i Józefa Gibas
położonej w Kluczborku przy ul. Generała Andersa 12, 
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00028575/3
Suma oszacowania wynosi 374 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 280 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00008970/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-02-2018r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr  12 odbędzie się  

druga licytacja prawa własności nieruchomość składającej się z działki nr 483/2 o pow. 0,4900ha stanowiącej teren zabudowany i rolę; nieruchomość zabudowana budynkiem stodoły o pow. zabudowy 141 m2; dwoma budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 32m2 i 15m2; budynkiem warsztatu o pow. zabudowy 67m2; budynkiem garażu o pow. zabudowy 66m2 i budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 172,96m2 w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym; budynek mieszkalny na parterze składa się z dwóch pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki i korytarza z klatką schodową natomiast program użytkowy piętra składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i klatki schodowej; posesja ogrodzona, 
 
należącej  do dłużnika: Zenona Gil
położonej w Strzelcach
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00008970/6  
Suma oszacowania wynosi 144 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 96 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00069421/8
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2018r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12      odbędzie się  
 
druga licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 148/3 o pow. 0,1515ha stanowiącej grunty orne i tereny mieszkaniowe; zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym oraz budynkiem garażowym; budynek mieszkalny wolnostojący, parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni 239,96m2; układ funkcjonalny tworzą na parterze: kotłownia, cztery pokoje, kuchnia, łazienka, wc i hall; na poddaszu układ funkcjonalny tworzą: przedpokój, trzy pokoje, kuchnia, jadalnia i łazienka;  budynek garażowy z przyległą wiatą dla samochodu osobowego, o powierzchni użytkowej (garażu) 15,00m2, powierzchnia użytkowa wiaty 11,92m2 
 
należącej  do dłużnika: Róży Brode
położonej w Namysłowie, przy ul. Grunwaldzkiej 37a
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00069421/8. 
Suma oszacowania wynosi 288 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 192 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 800,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
 

 
46-203 Kluczbork
ul. Wolności 12

tel./fax: +48 77 414 26 55
e-mail: kluczbork2@komornik.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS