DOMY
 
 

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00030549/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-07-2017r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12      odbędzie się  
 
pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 321 (pow. 0,2700ha), działki nr 328 (pow.0,2200ha), działki nr 335 (pow. 0,6100ha), działki nr 336 (pow. 0,0600ha) oraz działki nr 316/1 (pow. 0,2700ha) o łącznej  pow. 1,4300ha stanowiącej grunty rolne i teren zabudowany; zabudowania na działce nr 328 stanowią budynek mieszkalny o pow. uż. 90m2, budynek stodoły o pow. uż. 101m2 oraz budynek produkcyjno-gospodarczy w zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym o pow. 46m2; 
 
należącej  do dłużnika: Marka Gołdyn
położonej w miejscowości Kołoczek -  Wierzbica Górna, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00030549/9  
Suma oszacowania wynosi 86 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 175,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 690,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00069421/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-07-2017r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  6      odbędzie się  
 
pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 148/3 o pow. 0,1515ha stanowiącej grunty orne i tereny mieszkaniowe; zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym oraz budynkiem garażowym; budynek mieszkalny wolnostojący, parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni 239,96m2; układ funkcjonalny tworzą na parterze: kotłownia, cztery pokoje, kuchnia, łazienka, wc i hall; na poddaszu układ funkcjonalny tworzą: przedpokój, trzy pokoje, kuchnia, jadalnia i łazienka;  budynek garażowy z przyległą wiatą dla samochodu osobowego, o powierzchni użytkowej (garażu) 15,00m2, powierzchnia użytkowa wiaty 11,92m2 
 
należącej  do dłużnika: Róży Brode
położonej w Namysłowie, przy ul. Grunwaldzkiej 37a
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00069421/8 
Suma oszacowania wynosi 288 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 216 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 800,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
W związku z art. 1a pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2016 poz. 585, z późn. zm.) sprzedaż egzekucyjna wskazanej nieruchomości nie podlega ograniczeniom przewidzianym we wskazanej ustawie.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00020658/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-07-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Katowickiej 2 w sali nr  14  odbędzie się  
 
pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości składającej się z działki nr 96/4 i działki nr 96/5 o pow. łącznej 0,0800ha; zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym o pow. uż. 72m2 oraz budynkiem gospodarczym z szopą o pow. ogólnej 48m2; budynek mieszkalny ze stolarką okienną w ramach PCV przeznaczony do remontu, bez posadzek, podłóg, tynków, ścian działowych i instalacji wewnętrznych
 
należącej  do dłużnika: Roberta Gaweł
położonej w Siemysłowie 29, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00020658/3 
Suma oszacowania wynosi 25 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 500,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
W związku z art. 1a pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2016 poz. 585, z późn. zm.) sprzedaż egzekucyjna wskazanej nieruchomości nie podlega ograniczeniom przewidzianym we wskazanej ustawie.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00008970/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-09-2017r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12      odbędzie się  
 
pierwsza licytacja prawa własności nieruchomość składającej się z działki nr 483/2 o pow. 0,4900ha stanowiącej teren zabudowany i rolę; nieruchomość zabudowana budynkiem stodoły o pow. zabudowy 141 m2; dwoma budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 32m2 i 15m2; budynkiem warsztatu o pow. zabudowy 67m2; budynkiem garażu o pow. zabudowy 66m2 i budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 172,96m2 w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym; budynek mieszkalny na parterze składa się z dwóch pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki i korytarza z klatką schodowa natomiast program użytkowy piętra składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i klatki schodowej; posesja ogrodzona, 
 
należącej  do dłużnika: Zenona Gil
położonej w Strzelcach, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00008970/6  
Suma oszacowania wynosi 144 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
W związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2016 poz. 585, z późn. zm.) sprzedaż egzekucyjna wskazanej nieruchomości nie podlega ograniczeniom przewidzianym we wskazanej ustawie.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

 
 

 
46-203 Kluczbork
ul. Wolności 12

tel./fax: +48 77 414 26 55
e-mail: kluczbork2@komornik.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS