MIESZKANIA
 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW OP1U/00031364/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-10-2017r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  6      odbędzie się  
 
pierwsza licytacja prawa własności 1/2 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego  o pow. 45,78m2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy wraz z wpisanym w księdze wieczystej KW OP1U/00031330/8 udziałem 19/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;  
 
należącego  do dłużnika: Bożeny  Krewskiej
położonego w Namysłowie, przy ul. Sejmowej 31/1, 
dla którego  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00031364/5 
Suma oszacowania wynosi 46 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  35 025,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 670,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
  

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00059340/3

LICYTACJA ODWOŁANA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się  
 
pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki o pow. uż. 24,81m2 wraz z udziałem 406/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo wieczystego użytkowania gruntu do dnia 17.01.2097r. oraz części budynku i urządzenia nie służące do wyłącznego użytku właścicieli lokali (KW OP1U/00039080/6) 
 
należącego do dłużnika Adriana Folmera
położonego w Kluczborku ul. Kołłątaja 1B/11, 
dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00059340/3. 
Suma oszacowania wynosi 66 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
 
 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00048173/1
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-10-2017r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12      odbędzie się  
 
druga licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. uż. 81,10m2 składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i loggi wraz z prawem własności udziału 912/10000 w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali objętym księgą wieczystą KW OP1U/00043742/6;
 
należącego  do dłużników: Adama Szpytma i Heleny Szpytma
położonego w Idzikowicach 42b, 
dla którego  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00048173/1.  
Suma oszacowania wynosi 100 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  66 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
 
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW OP1U/00084244/4
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2017r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  6 odbędzie się  
 
druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o pow. uż. 72,62m2  
 
należącego  do dłużników: Krzysztofa Sarnowskiego oraz Grażyny Sarnowskiej 
położonego w Wołczynie, przy ul. Kluczborskiej 4/2, 
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielni Mieszkaniowej "Rynek" (adres spółdzielni:  46-250 Wołczyn, ul.Kluczborska 4), dla którego  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00084244/4  
Suma oszacowania wynosi 115 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  76 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 500,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
 

 
46-203 Kluczbork
ul. Wolności 12

tel./fax: +48 77 414 26 55
e-mail: kluczbork2@komornik.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS