MIESZKANIA
 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1U/00081230/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Katowickiej 2 w sali nr  14 odbędzie się  
 
pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. 47,10m2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o pow. 5,06m2  wraz z udziałem 99/1000 w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt i części budynków i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali objętego księgą wieczystą KW OP1U/00072545/7;  
 
należącego  do dłużnika: Bożena Jaszczur
położonego  w Wołczynie, przy ul. Karola Miarki 10/15, 
dla którego  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00081230/2   
Suma oszacowania wynosi 93 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 300,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacjąna konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00066925/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-05-2018r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się  
 
druga licytacja prawa własności do lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o pow. uż. 50,08m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 3,10m2 wraz z udziałem 103/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz części budynku i urządzenia nie służące do wyłącznego użytku właścicieli lokali (KW OP1U/00062102/7); lokal usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego; 
 
należącego do dłużników Konrada Dreczkowskiego w udziale 3/4 i Tomasza Dreczkowskiego w udziale 1/4
położonego w Kluczborku przy ul. Ossowskiego 1d/3, 
dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00066925/0. 
Suma oszacowania wynosi 177 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 118 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 700,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

 
 

 
46-203 Kluczbork
ul. Wolności 12

tel./fax: +48 77 414 26 55
e-mail: kluczbork2@komornik.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS