MIESZKANIA
 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00039342/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2018r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się  
 
pierwsza licytacja ułamkowej (1/2) części w prawie własności do lokalu mieszkalnego o pow. uż. 79,90m2 składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem 124/1000cz. w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali (KW 39260)   

należącego do dłużnika Jerzego Mielczarek
położonego w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 6/8, 
dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00039342/1. 
Suma oszacowania wynosi 67 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 625,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 750,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność. 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00066313/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2018r. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się  
 
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow. uż. 34,80m2 składającego się z jednego pokoju, kuchni, wc i przedpokoju wraz z przynależną piwnicą o pow. uż. 2,90m2 i udziałem 47/1000cz. w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali (KW OP1U/00046178/2)  

należącego do dłużnika Janiny Muchy
położonego w Kluczborku przy ul. Jagiellońskiej 9/2, 
dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00066313/7. 
Suma oszacowania wynosi 61 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00071816/1
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-02-2018r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15  w sali nr  6  odbędzie się  
 
druga licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z jednego pokoju, kuchni oraz łazienki o pow. uż. 41m2 wraz z objętym księgą wieczystą KW  KW OP1U/00028861/5 udziałem 26/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 
 
należącego  do dłużnika: Szymona Mieczysława Hanuszewicz
położonego w Wołczynie, przy ul. Kluczborskiej 22/1, 
dla którego  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00071816/1 
Suma oszacowania wynosi 77 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 51 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 700,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
 

 
46-203 Kluczbork
ul. Wolności 12

tel./fax: +48 77 414 26 55
e-mail: kluczbork2@komornik.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS