INNE
 
 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00040939/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2017r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się  
 
druga licytacja nieruchomości składającej się z działki nr 554/21 o pow. 0,5100ha zabudowanej budynkiem komercyjnym o funkcji restauracyjno-hotelowej (Gościniec Staropolski), o pow. uż. 744,80m2 wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną; na działce nr 554/21 znajdują się ponadto cztery wolnostojące budynki o konstrukcji drewnianej, każdy o pow. uż. 48,27m2, parterowe z poddaszem użytkowym pełniące funkcję turytyczno-rekreacyjną;

należącej do dłużnika Piotra Konstantego
położonej w Ligocie Górnej przy ul. Gliwickiej 78 (przy drodze krajowej nr 11), 
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00040939/3.
Suma oszacowania wynosi 1 516 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 010 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 151 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.


 


 

 
46-203 Kluczbork
ul. Wolności 12

tel./fax: +48 77 414 26 55
e-mail: kluczbork2@komornik.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS