INNE
 
 

 
 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1U/00083146/0 i KW OP1U/00083147/7
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-01-2018 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr  6  odbędzie się  

pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami przemysłowymi w trakcie rozbiórki z drogą dojazdową, na którą składa się prawo własności zabudowanej działki nr 1053/3 o pow. 0,2622ha oraz prawo własności działki nr 1053/6 o pow. 0,0126ha stanowiącej drogę dojazdową; nieruchomość oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przemysłowe; 
 
należącej  do dłużnika: MOBI - TRANS Sp. Zo.o.
położonej w Głuszynie przy ul. Głównej,            
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi  wieczyste o numerach KW OP1U/00083146/0 i KW OP1U/00083147/7 
Suma oszacowania wynosi 8 782,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 586,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 878,20zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00000992/0
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2018r. o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się  
 
pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działek nr 24/1, nr 24/2 oraz nr 80 o pow. łącznej 0,6500ha; działka nr 80 zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, parterowym o pow. uż. 158m2 oraz czterema budynkami produkcyjno-usługowo-gospodarczymi o pow. zabudowy łącznej 522m2; 
należącej do dłużnika Piotra Hoc
położonej w Kochłowicach w gminie Byczyna, 
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00000992/0. 
Suma oszacowania wynosi 161 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
 

 
46-203 Kluczbork
ul. Wolności 12

tel./fax: +48 77 414 26 55
e-mail: kluczbork2@komornik.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS