GRUNTY
 
 

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00030549/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-07-2017r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12      odbędzie się  
 
pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 321 (pow. 0,2700ha), działki nr 328 (pow.0,2200ha), działki nr 335 (pow. 0,6100ha), działki nr 336 (pow. 0,0600ha) oraz działki nr 316/1 (pow. 0,2700ha) o łącznej  pow. 1,4300ha stanowiącej grunty rolne i teren zabudowany; zabudowania na działce nr 328 stanowią budynek mieszkalny o pow. uż. 90m2, budynek stodoły o pow. uż. 101m2 oraz budynek produkcyjno-gospodarczy w zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym o pow. 46m2; 
 
należącej  do dłużnika: Marka Gołdyn
położonej w miejscowości Kołoczek -  Wierzbica Górna, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00030549/9  
Suma oszacowania wynosi 86 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 175,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 690,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
 

 
46-203 Kluczbork
ul. Wolności 12

tel./fax: +48 77 414 26 55
e-mail: kluczbork2@komornik.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS