GRUNTY
 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1U/00026741/4W TRYBIE UPROSZCZONYM
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art.867 i 868 kpc w zw. z art.10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2018 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się
 
w trybie uproszczonym pierwsza licytacja prawa własności 1/2 niewydzielonej części nieruchomości składającej się z działki nr 1, działki nr 100 i działki nr 102 o pow. łącznej 0,5375ha stanowiącej grunt niezabudowany podwórza i rolę, 
 
należącej  do dłużnika: Sebastiana Rak
położonej w Radomierowicach 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00026741/4 
Suma oszacowania wynosi 11 250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 437,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 125,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny  (art. 871 kpc).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1U/00037262/2W TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art.867 i 868 kpc w zw. z art.10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2018r. o godz. 12:00  w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się 
 
w trybie uproszczonym druga licytacja prawa własności niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr 1081 o pow. 1,7000ha oznaczonej jako grunty orne klasy RVI i RV 
 
należącej  do dłużników: Stanisława Ziemniak i Marianny Ziemniak
położonej w obrębie Domaradz, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00037262/2 
Suma oszacowania wynosi 48 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi  24 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 870,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny  (art. 871 kpc).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIW TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art.867 i 868 kpc w zw. z art.10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2018r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się
 
w trybie uproszczonym pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości o pow. łącznej 2,2594ha; składającej się z działek: nr 83/3 o pow. 0,9400ha (ŁIV 0,3300; RVI 0,6100ha); nr 130 o pow. 0,2400ha (ŁIV); nr 132 o pow. 0,2700ha (ŁIV 0,1200ha; ŁV 0,1500ha) i nr 207 o pow. 0,8094ha (RVI 0,8025; W 0,0069ha) stanowiących grunty rolne niezabudowane  
 
należących do dłużnika: Jerzego Radziej
położonych w obrębie Domaradzka Kuźnia i Lubnów, 
które objęte są księgą  wieczystą o numerze KW OP1U/00035557/3 prowadzoną przez  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych.
Suma oszacowania wynosi 53 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 975,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 330,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzieleniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny  (art. 871 kpc).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1U/00087394/1 W TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art.867 i 868 kpc w zw. z art.10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-05-2018r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się 
 
w trybie uproszczonym pierwsza licytacja prawa własności niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr 395/4 o pow. 16,2400ha stanowiącej grunty orne (RIVb 3,3063ha; RV 6,7200ha; RVI 5,8000ha; ŁV 0,0132ha; PsIV 0,1000ha i W 0,3360058ha) położonej w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo -rekreacyjną   
 
należącej  do dłużnika: Velto Cars Spółka Akcyjna obecnie Centuria Group S.A.
położonej w Krzywej Górze, gmina Pokój, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00087394/1  
Suma oszacowania wynosi 796 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  597 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzileniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny  (art. 871 kpc).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00050361/3 W TRYBIE UPROSZCZONYM
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art.867 i 868 kpc w zw. z art.10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-05-2018 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się
 
w trybie uproszczonym pierwsza licytacja prawa własności 1/2 niewydzielonej części nieruchomości składającej się z działki nr 164/1 o pow. 1,0100ha stanowiącej niezabudowaną rolę (RV 0,5600ha; RVI 0,4500ha)
 
należącej  do dłużnika: Marka Kowalskiego w 1/2 części
położonej w Ligotce, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00050361/3  
Suma oszacowania wynosi 17 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  12 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 700,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001
Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzileniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny  (art. 871 kpc).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

 
 
 

 
46-203 Kluczbork
ul. Wolności 12

tel./fax: +48 77 414 26 55
e-mail: kluczbork2@komornik.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS