GRUNTY
 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1U/00083146/0 i KW OP1U/00083147/7
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-01-2018 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr  6  odbędzie się  

pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami przemysłowymi w trakcie rozbiórki z drogą dojazdową, na którą składa się prawo własności zabudowanej działki nr 1053/3 o pow. 0,2622ha oraz prawo własności działki nr 1053/6 o pow. 0,0126ha stanowiącej drogę dojazdową; nieruchomość oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przemysłowe; 
 
należącej  do dłużnika: MOBI - TRANS Sp. Zo.o.
położonej w Głuszynie przy ul. Głównej,            
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi  wieczyste o numerach KW OP1U/00083146/0 i KW OP1U/00083147/7 
Suma oszacowania wynosi 8 782,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 586,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 878,20zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00005181/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-01-2018r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  6      odbędzie się  
 
druga licytacja prawa własności nieruchomości  składającej się z działek  nr 115, nr 122, nr 126, nr 129, nr 168 o  łącznej pow.  9,4500 ha; nieruchomość w zakresie działki 168 o pow. 5,73 ha stanowi grunty orne, łąki trwałe klasy RIVa, RV, ŁIV z dojazdem drogą asfaltową; w zakresie działki nr 115 o pow. 0,25ha stanowi łąki trwałe klasy ŁIII; w zakresie działki nr 129 o pow. 0,52ha stanowi grunty orne klasy RIVb z dojazdem drogą asfaltową natomiast w zakresie działki nr 122 nieruchomość stanowi obszar użytków rolnych zabudowanych z budynkiem stodoły częściowo murowanej z cegły, a częściowo obitej deskami, część działki użytkowana także jako pastwisko trwałe; ponadto w zakresie działki 126 nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 146,29m2, budynek ten jest budynkiem parterowym, w zabudowie półzwartej ze stajnią, o pow. 337,56m2
 
należącej  do dłużników: Ryszarda Miczulis i Grażyny Miczulis 
położonej w  Duczowie, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00005181/7 
Suma oszacowania wynosi 366 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 244 533,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 680,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00028802/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-01-2018r. o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr  6 odbędzie się  
 
pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości składającej się działki nr 98 o pow. 2,4400ha klasy RIVa (0,25ha), RIVb (0.12ha), ŁIV (0,26ha) oraz działki nr 96/3 o pow. 0,6300ha klasy RIIIb (0,82ha), RIVa (0,78ha), ŁIV (0,72ha) Br-RIVa (0,12ha); łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 3,0700ha; nieruchomość stanowi teren zabudowany, rolę i łąkę;  działka nr 98 częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 117m2 i budynki produkcyjno-gospodarczymi o pow. zab. ogółem 459m2  
 
należącej  do dłużnika: Krzysztofa Pilok
położonej w Szymonkowie - Borowni, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00028802/4  
Suma oszacowania wynosi 164 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
123 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00030549/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-02-2018r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  12   odbędzie się  
 
druga licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 321 (pow. 0,2700ha), działki nr 328 (pow.0,2200ha), działki nr 335 (pow. 0,6100ha), działki nr 336 (pow. 0,0600ha) oraz działki nr 316/1 (pow. 0,2700ha) o łącznej  pow. 1,4300ha stanowiącej grunty rolne i teren zabudowany; zabudowania na działce nr 328 stanowią budynek mieszkalny o pow. uż. 90m2, budynek stodoły o pow. uż. 101m2 oraz budynek produkcyjno-gospodarczy w zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym o pow. 46m2; 
 
należącej  do dłużnika: Marka Gołdyn
położonej w miejscowości Kołoczek -  Wierzbica Górna, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00030549/9  
Suma oszacowania wynosi 86 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 933,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 690,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

 
 

 
46-203 Kluczbork
ul. Wolności 12

tel./fax: +48 77 414 26 55
e-mail: kluczbork2@komornik.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS